热门标签

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mua lại trước hạn 219 tỷ đồng trái phiếu

时间:1个月前   阅读:4
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Lãi suất áp dụng 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ lãi sau được áp dụng lãi thả nổi theo công thức: lãi tham chiếu + 3%/năm.

Kết thúc năm 2022, Công ty ghi nhận 3.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 91,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.263 tỷ đồng, tăng 3,26 lần. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Công ty đạt 9.710 tỷ đồng, trong đó số dư tiền là 168 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 805,5 tỷ đồng.

上一篇:地方招商引资变阵:从扶持单个“航母”到力推基金集群

下一篇:哈希定位胆源码:Bursa moves mildly higher amid regional rally

网友评论